Asistencia para clientes de Nominalia

  1. Support
  2. Allotjament web

Canviar la contrasenya del compte FTP

És recomanable canviar periòdicament la contrasenya del compte FTP com a mesura de seguretat. Canviar la contrasenya FTP significa salvaguardar...

Eliminar el compte FTP

Per eliminar el compte FTP, un cop dins de la secció del Panell de Control de gestió de FTP, fes...

Com protegir directoris a CPanel

Gràcies a cPanel podem restringir l'accés a un o diversos directoris, incloent-hi el directori /public_html, per evitar accessos no autoritzats....

You haven't found what you are looking for?

Contact our experts, they will be happy to help!

Contact us