Asistencia para clientes de Nominalia

  1. Support
  2. DNS

Configuració de DNS

Molts proveïdors de DNS com WordPress o alguns serveis de Microsoft, utilitzen DNS dinàmics i només faciliten el nom del...

You haven't found what you are looking for?

Contact our experts, they will be happy to help!

Contact us