Guia per a la configuració

Aquí trobaràs tota la informació per resoldre els teus dubtes:

Correu entrant

Correu sortint

SMTP (domini)

  • Nom d'usuari / email: smtp@elteudomini.ext
  • Contrasenya: la que vas triar durant l'activació
  • Porta: 25
  • Nom del Servidor: authsmtp.elteudomini.ext
Configurar Outlook Express
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Outlook Express
Configurar Mozilla Thunderbird
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Mozilla Thunderbird
Configurar Mail (Windows 8)
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Mail de Windows 8
Configurar Windows Live Mail
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Windows Live Mail.
Configurar el seu email per a MAC
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Macintosh
Configurar Outlook 2003
Manual de configuració dels teus comptes correu electrònic a Outlook 2003
Configurar Outlook 2007
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Outlook 2007
Configurar Outlook 2010
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Outlook 2010
Configure Windows Vista Mail
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Windows Vista Mail.
Configurar iPhone/iPad
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a iPhone
Configurar Android
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Android.
Configurar Outlook 2011 per a MAC
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Outlook 2011 per a MAC
Configurar Gmail
Manual de configuració dels teus comptes de correu electrònic a Gmail